ONLINE COUNTER

VISITOR COUNTER

Sự khác biệt giữa Champagne và Sparkling Wine

Nói một cách ngắn gọn thì Champagne là vang nổ làm từ nho trắng và chỉ có vang nổ làm từ nho trắng ở vùng Champagne, đông bắc nước Pháp mới được gọi là Champagne!

   Đây không chỉ đơn thuần là quy ước của những người uống rượu với nhau mà nó đã trở thành luật ở châu Âu. Sau khi các nhà sản xuất rượu nhóm họp với nhau tại Madrid năm 1891, tất cả những nhà sản xuất rượu ở nơi khác đều không được gọi rượu của họ là Champagne. Cho tới năm 1919, trong Hiệp ước Versailles được ký để kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự quan trọng của các chai rượu vang nổ được làm từ nho trắng tại Champagne lại một lần nữa được nhắc tới.

  Tuy nhiên, Mỹ chưa từng bao giờ ký vào hiệp ước Versailles mà chỉ ký hòa ước với Đức, trong hòa ước này không nhắc gì tới rượu bia cả. Do vậy ở Mỹ bạn vẫn có thể gọi thoải mái vang nổ là Champagne. Thậm chí, một số hàng hóa còn được đặt tên là Champagne. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, vang nổ đã được quảng bá là Champagne tại Mỹ, khi đó người Mỹ cũng đã quay trở lại gọi sản phẩm vang trắng được làm từ nho ở California là “sparkling wine” chứ không gọi  là Champagne nữa.

  Champagne có từ thời La Mã nhưng chỉ thực sự được hoàn thiện vào thế kỷ XVIII bởi Dom Perignon, một giáo sỹ dòng Benedictine. Ngày nay, nho để làm ra Champagne chủ yếu là từ Chardonnay, Pinot noir và Pinot Meunier. Hầu hết các chai Champagne ngày nay đều được dán mác “Non-vintage” có nghĩa là được pha trộn từ nho của nhiều năm khác nhau. Thường thì các loại này sẽ được pha từ 10-15% (cao hơn là 40%) rượu từ nho của các năm trước.

(Sưu tầm)Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Kubíček (Friday, 13 July 2012 06:06)

    Many thanks for data