Một gã say đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một cảnh sát đến bên, thân mật vỗ vai:
- Tôi nghĩ là không có ai ở nhà đâu, thưa ngài !
- Có chứ, ông không thấy đèn ở tầng trên vẫn sáng à?